درباره ما

همواره جامعه ما از وجود افرادی در قالب مدعی دروغین معنوی آزار دیده است. فعالیت این دست افراد زمینه گمراهی گروهی از مردم را پدید آورده، از این رو مقابله و روشنگری نسبت به اینگونه افراد اجتناب ناپذیر است. گروه روشنگری انحرافات مدعیان دروغین که متشکل از جمعی پژوهشگر در حوزه فرق انحرافی است سعی دارد تا نسبت به آسیب زدایی جامعه از این قبیل تحرکات اقدامات موثری را انجام دهد.

لازم به ذکر است: مطالب این سایت در دو بخش مطالب تولیدی و مطالب بازنشر شده از وبلاگ سایر منتقدان می باشد. طبیعی است صحت و سقم مطالب باز نشر شده از وبلاگ های دیگر، بر عهده نویسندگان آنها می باشد.